O nama

Partneri na projektu:

  • Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Požeško – slavonske županije
  • Centar za socijalnu skrb Požega

Tehnička pomoć u pripremi i provedbi projekta:

  • Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (financirano iz projekta „Zajedno do razvoja 2“)

Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja je ustanova socijalne skrbi u Požeško slavonskoj županiji. Sklonište je započelo je s radom sredinom 2021. godine, a sredstva za rad osigurana su i Europskog socijalnog fonda te Požeško – slavonske županije. Sigurno mjesto nastoji svoje postojanje predstaviti široj javnosti, kao i načine kome se i na koji način obratiti u slučaju potrebe.

Sklonište se nalazi na tajnoj lokaciji u koji se smještaju sve žrtve obiteljskog nasilja koje su odlučile prestati biti žrtve, a nemaju mogućnost ostanka u vlastitom domu ili druge raspoložive resurse (rodbina, prijatelji).

Sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi Republike Hrvatske Sklonište pruža uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama mlt. djeci i odraslim osobama žrtvama obiteljskog nasilja. Takva vrsta smještaja u pravilu se osigurava dok se ne ostvari povratak u vlastitu/udomiteljsku obitelj ili se smještaj ne osigura na drugi način. Privremeni smještaj može se osigurati u najdužem roku od 9 mjeseci, ili iznimo godinu dana.

Stručni tim Skloništa čine stručni djelatnici, socijalna radnica i psiholog – stručni savjetnik, kao i ostali djelatnici osposobljeni za rad sa žrtvama nasilja.

Svi djelatnici koji čine dio stručnog tima ovog Skloništa dužni su raditi po etičkim principima:

  • Povjerljivosti
  • Poštivanja slobode i prava osobe na vlastite izbore
  • Pružanja pomoći bez prosuđivanja i diskriminacije

U središtu naših interesa, intervencija i postupaka prvenstveno su žrtve obiteljskog nasilja. Osim smještaja i zaštite koju žrtvi osiguravamo, žrtvu nasilja nastojimo osnažiti i unaprijediti njezino funkcioniranje kako bi se u budućnosti zauzela za svoja prava i borila za sebe i svoju djecu. Različitim radionicama i kampanjama koje provodimo želimo senzibilizirati društvo u kojem živimo o ovom probemu, a žrtvi otvoriti nove vidike kako bi ih potaknuli da o nasilju ne šute. Biti žrtva nasilja nikada nije krivnja žrtve, nego isključivo zlostavljača.

NAŠA VIZIJA: senzibilizacija društva o neprihvatljivosti nasilnog ponašanja, društvo koje nasilja percipira kao društveni problem. Razvoj kulture bez nasilja kao opće prihvaćeni način ponašanja.

Kontakt podatci

Telefon (7.00 – 15.00 sati): 034 252 433
E-mail: sigurnakuca034@outlook.com
Adresa:
Zajednica udruga Društva Crvenog križa
Požeško-slavonske županije,
Osječka 12, 34000 Požega