Održan i treći modul edukacija uživo za stručnjake koji izravno rade sa ženama žrtvama i žrtvama nasilja u obitelji u okviru projekta „Sigurno mjesto“

Nakon prethodnog modula koji se održao putem Zooma 19.7.2023. te 20.7.2023. pod vodstvom Ive Čatipović, mag.iur. i Lorene Zec, mag.psych., na rasporedu je bio i završni modul edukacija za stručnjake iz Skloništa za žene i žrtve obiteljskog nasilja te partnere iz Zavoda za socijalni Rad Požega i Županije Požeško-slavonske. Tako se i ovom prilikom treći modul održao u prostorijama Crvenog križa Požeško-slavonske županije 26.7.2023. i 27.7.2023.

Izvoditeljica aktivnosti bila je Maja Sikirica, mag.psych. a teme su pokrivale područje Stresa, krize, traume i Rada sa ženama koje su preživjele nasilje u obitelji. Predavanja su bila prožeta raspravama i aktivnim sudjelovanjem sudionika sa dosadašnjim iskustvima u radu sa žrtvama nasilja. Zaključno je istaknuta važnost aktivnog rada i usavršavanja te želja i za budućom suradnjom i pomoći u radu sa vulnerabilnim korisnicima odnosno žrtvama nasilja.

Kontakt podatci

Telefon (7.00 – 15.00 sati): 034 252 433
E-mail: sigurnakuca034@outlook.com
Adresa:
Zajednica udruga Društva Crvenog križa
Požeško-slavonske županije,
Osječka 12, 34000 Požega