Održana edukacija uživo za stručnjake koji izravno rade sa ženama žrtvama i žrtvama nasilja u obitelji u okviru projekta „Sigurno mjesto“

Projektom „Sigurno mjesto“ između ostalog osigurana je organizacija i izvođenje edukacija za pripadnike ciljanih skupina čiji je cilj upoznavanje svih sudionika u sistemu djelovanja i zaštite o koracima i međusobnoj suradnji u preventivnom radu i postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Za navedenu svrhu angažirana je udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava.

Stoga je 13.7.20223. i 14.7.2023. održan prvi predviđeni modul predavanja uživo za predstavnike iz županije Požeško-slavonske (pravnica Zora Bošnjak i ekonomistica Jagoda Kovačić), stručne radnike skloništa za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurno mjesto“ Požeško slavonske županije i ujedno djelatnike Hrvatskog Crvenog križa (socijalna radnica i voditeljica skloništa Antonija Čirko, stručni savjetnik – psiholog Gabrijel Barunović i asistentica za nabavu Petra Babić te ravnatelj Crvenog križa Požeško-slavonske županije g. Miroslav Zelenika) te Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Požega (socijalna radnica Natalija Uzelac i pravnica Ivana Šag).

Izvoditeljice edukacije bile su Iva Čatipović, mag.iur. i Lorena Zec, mag.psych. dok je kroz dva tematska dana obrađeno više područja i cjelina koje su objedinjeno pokrivale širu temu iz područja Nasilje u obitelji: oblici nasilja, indikatori nasilja, rasprostranjenost, posebno osjetljive skupine žrtava. Smatramo kako su svima nazočnima ove edukacije bile od iznimne važnosti i pomoći od trenutnog i budućeg rada te se zahvaljujemo udruzi SOS Rijeka na kvalitetnoj i profesionalnoj usluzi te otvaranju mogućnosti za buduću suradnju i djelovanje.

Kontakt podatci

Telefon (7.00 – 15.00 sati): 034 252 433
E-mail: sigurnakuca034@outlook.com
Adresa:
Zajednica udruga Društva Crvenog križa
Požeško-slavonske županije,
Osječka 12, 34000 Požega